Användarvillkor

(Senast uppdaterad 5 Maj 2023)

1. Webbplats

1.1 Godkännande av Användarvillkor

Villkoren för att fortsätta använda denna webbplats är att du samtycker till dessa Användarvillkor och vår Integritetspolicy. Genom att fortsätta använda denna webbplats anses du ha accepterat dessa Användarvillkor samt Integritetspolicy, oavsett om du registrerar dig som medlem eller inte. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor samt vår Integritetspolicy när som helst. I händelse av detta kommer en ändrad version av Användarvillkoren och Integritetspolicyn att publiceras på webbplatsen. Du är ansvarig för att regelbundet granska Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Om du är medlem på webbplatsen och ändringarna i Användarvillkoren och Integritetspolicyn är väsentliga kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig om ändringarna.

Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor skall du inte använda denna webbplats.

1.2 Användarvillkor beroende av hemvist

(a) Om du är bosatt i ett EU-land kommer avsnitt 16.7 samt 18.8(a) gälla dig (men inte avsnitt 18.8(b)).
(b) Om du är bosatt i ett land vilket inte är ett EU-land kommer avsnitt 18.8(b) gälla dig (men inte avsnitt 18.8(a)).
(c) Om du är bosatt i någon av följande stater i USA gäller avsnitt 16.3(a) dig: Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa, Kalifornien, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin.
(d) Om du är bosatt i någon av följande stater i USA gäller avsnitt 16.3(b) för dig: Illinois, Kalifornien, New York eller Ohio.

1.3 Användaravtal

Dessa Användarvillkor utgör avtalet mellan dig och Bolaget (enligt definitionen nedan) gällande din användning av Tjänsten och Webbplatsen ("Avtalet").

1.4 Kontakt

Denna Webbplats drivs av Cupid Media Pty Ltd, vilket är ett australiskt registrerat bolag. Bolaget är momsregistrerat inom EU enligt momsreglerna för elektroniska tjänster (MOSS) gällande icke-EU-bolag. Du kan kontakta oss på något av följande sätt:

Supportformulär online: Klicka här (använd detta alternativ för snabbast service)

E-post: team@BBWCupid

Telefon: +61 7 5571 1181

Faxnummer: +61 7 3103 4000

Post: BBWCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien

För att kontakta oss angående ett integritetsärende eller förfrågan om insamling och användning av dina Personuppgifter, vänligen referera till vår Integritetspolicy.

Om du är baserad i Europeiska unionen, har VeraSafe utsetts till representant för Bolaget inom Europeiska unionen för ärenden gällande dataskydd. Förutom att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter, kan VeraSafe kontaktas när det gäller frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan förfrågan, kontakta VeraSafe med hjälp av detta kontaktformulär: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Alternativt kan VeraSafe kontaktas på följande adresser:

Namn: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adress: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; eller

Namn: VeraSafe Ireland Ltd
Adress: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irland.

2. Medlemskap

2.1 Behörighet

Du måste vara över 18 år för att registrera dig som medlem på Tjänsten eller för att använda denna Webbplats. Genom att använda Webbplatsen garanterar, försäkrar och representerar du att du har befogenhet, kapacitet och rätten att ingå i detta Avtal och att efterfölja samtliga Användarvillkor.

2.2 Utformning av kontrakt

Genom att anmäla dig som medlem ingår du i ett avtal med Bolaget avseende Webbplatsen vilket kanske inte är gratis. Du kan uppgradera funktionerna i ditt medlemskap. Du kommer att behöva välja vissa funktioner och villkor i ditt kontrakt och välja en betalningsmetod. Genom att klicka på knappen "Genomför Betalning" i det sista steget i uppgraderingsprocessen, ingår du i ett bindande avtal om det valda uppgraderingsalternativet till det angivna priset.

2.3 Medlemskap

(a) Du kan bli medlem av Tjänsten kostnadsfritt. Gratis medlemskap ger dig endast rätt att använda några av de tillgängliga funktionerna som en del av Tjänsten. För att få tillgång till ytterligare funktioner måste du bli betalande abonnent av tjänsten. Följaktligen är din användning av de ytterligare funktionerna villkorad till betalning av de relevanta avgifterna.
(b) Du bekräftar och samtycker till att, för att skydda användarna av den här Webbplatsen har du varken tillåtelse att ansöka om att, eller bli medlem, i händelse av att du har dömts för ett åtalbart eller grovt brott. Genom att ansöka om medlemskap garanterar och representerar du för oss att du varken har dömts för ett åtalbart eller grovt brott eller att du är ålagd att registrera dig som en sexualförbrytare hos någon myndighet.
(c) Du accepterar att Bolaget för närvarande inte utför rutinmässiga bakgrundskontroller, verifierar information som tillhandahålls eller utför brottsregisterkontroller av sina användare. Vi förbehåller oss rätten att genomföra utredningar och bakgrundskontroller av alla medlemmar, för att bekräfta att du inte bryter mot någon lag samt för att avgöra om någon representation är felaktig. Du samtycker till att låta Bolaget utföra en sådan utredning och Bolaget förbehåller sig rätten att vägra och/eller avsluta ditt medlemskap om du bryter mot någon lag eller att din representation visar sig vara falsk.

2.4 Olika typer av abonnemang och avgifter

Olika typer av abonnemang och motsvarande avgifter för dessa finns på sidan "Uppgradera medlemskap". Dessa abonnemangsavgifter är föremål för förändring, vilka kommer att publiceras på sidan för den tidigare beskrivna Webbplatsen. Du accepterar att det kan finnas avvikelser i förhållande till abonnemangsavgifter mellan jurisdiktioner, vilka avvikelser är reflekterande av kostnader som är tillämpliga för en viss jurisdiktion samt andra kommersiella villkor relevanta till den jurisdiktionen.

2.5 Gratis provperioder och övriga kampanjer

Eventuell gratis provperiod eller övrig kampanj som ger fri tillgång till Betaltjänsterna måste utnyttjas inom den angivna tiden för provperioden.

2.6 Betalning

(a) Medan vissa tjänster är kostnadsfria, godtar du att Betaltjänsterna endast är tillgängliga för Medlemmar med ett giltigt abonnemang, eller i övrigt mot betalning av en avgift. Abonnemang kan införskaffas till de priser, för de perioder, samt genom de betalningsmetoder som anges på sidan för medlemskapsuppgradering. Priserna anges i den valuta som visas på sidan för medlemskapsuppgradering och inkluderar alla tillämpliga skatter om inget annat anges.
(b) Ditt medlemskap kommer automatiskt att förnyas. Du kan när som helst välja bort automatisk förnyelse. Om du inte har valt bort detta, kommer prenumerationen automatiskt att förnyas för angivna perioder. Du kan avbryta automatisk förnyelse genom att följa anvisningarna i Hjälpavsnittet på Webbplatsen.
(c) I händelse av att vi erbjuder en periodisk faktureringsmöjlighet för betalning av abonnemangsavgifter, vilka gäller för det abonnemang som du väljer, ger du härmed Bolaget ditt tillstånd till att debitera dessa avgifter regelbundet (inom en rimlig tidsperiod). I sådana fall upphör Bolaget att debitera avgifter vid mottagandet av din skriftliga kungörelse om att ett sådant tillstånd har upphört. Ett sådant meddelande skall inte påverka debiteringar vilka utförs innan Bolaget rimligen kan agera. Under alla omständigheter måste du tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information för att möjliggöra för abonnemangsavgifter att debiteras korrekt, vilken information måste uppdateras regelbundet.
(d) Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra abonnemangspris. Det nya priset träder i kraft om du ansöker om ett nytt abonnemang (oavsett om det är ditt första abonnemang eller ej) efter att vi har publicerat uppgifterna om vårt nya pris på Webbplatsen. Automatisk förnyelse av befintligt abonnemang fortsätter till det gamla priset.
(e) I händelse av misstänkt betalningsaktivitet förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent avbryta betalningar vilka görs med ditt kreditkort och/eller kontakta dig, din bank eller någon annan relevant tredje part för att rapportera sådan ovanlig aktivitet och/eller erhålla ytterligare information.

2.7 Allmänna villkor för betaltjänster

När du använder betalningstjänster från tredje part måste du acceptera och följa Användarvillkoren för dessa betaltjänster.

2.8 Villkor för sektionen Guld-, Platinum- samt Diamantmedlemskap

Observera att betalande prenumeranter är indelade i Guld-, Platinum- samt Diamantmedlemmar. Endast Platinum- och Diamantanvändare får åtkomst till avancerad matchning, översättningstjänst för meddelanden och dubbla avstånd i sökresultaten. Endast Diamantanvändare kan komma åt meddelandeprioritering, prioriterad support och att highlighta profilen i sökresultaten.

2.9 Lösenordssäkerhet

Som en del av medlemsregistreringsprocessen måste du välja ett lösenord. Du är ensam ansvarig för att välja ett lösenord som inte enkelt gissas, och för att hålla ditt lösenord säkert samt att du inte överför eller säljer din användning av eller tillgång till Webbplatsen till någon tredje part. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert, måste du genast meddela oss och du måste omedelbart ändra ditt lösenord genom att uppdatera din kontoinformation.

2.10 Verifiering av identitet

Vi kan från tid till annan begära någon form av identifiering för att verifiera:

(a) din identitet;
(b) informationen tillhandahållen av dig;
(c) din betalnings- eller faktureringsinformation; och/eller
(d) ditt samtycke till våra Användarvillkor.

3. Tjänsten

Tjänsten är en informationstjänst på internet, vilken underlättar kontakten mellan medlemmar som kanske eller kanske inte söker vänskap eller ett förhållande. Det är inte en äktenskapsmäklartjänst, postorderbrudstjänst eller en matchmaking-tjänst. Bolaget är inte under någon som helst förpliktelse att mäkla någon annan medlem eller medlemmar för dig.

4. Användning av Tjänsten

4.1 Egen risk

Du bekräftar att din användning av Tjänsten och Webbplatsen sker helt på egen risk.

4.2 Korrekt information

Du representerar, garanterar och åtar dig att de uppgifter och bilder som du tillhandahåller Tjänsten, Webbplatsen och Bolaget är korrekta i alla avseenden, inte strider mot detta Avtal och inte är skadliga för någon person på något sätt.

Utan att inskränka på ovanstående, tillåts du inte att, på vår Webbplats, sprida eller posta några bilder som innehåller:

bilder på någon annan än dig;
nakenhet;
bilder på andra objekt som inte innehåller dig;
en seriefigur eller illustration (även om den föreställer dig).

4.3 Icke konfidentiell information

Du godkänner att allt material eller information som tillhandahålls av dig, inklusive Personuppgifter (enligt definitionen i vår Integritetspolicy och som kan innehålla ditt fullständiga namn, postadress, telefonnummer etc.) kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär, och vi har tillåtelse att använda sådant material eller information utan restriktion, förutsatt att sådan användning i den utsträckning den relaterar till dina Personuppgifter är förenlig med villkoren i vår Integritetspolicy och gällande lagar. Mer specifikt godkänner du att Bolaget, genom att använda material eller information (inklusive eventuell profilinformation, fotografier, video eller ljudinspelningar), kopierar din profil till någon annan relevant dejtingsida som ägs och drivs av Bolaget eller som ingår i Dating Group. Du bekräftar att något sådant material eller information som tillhandahålls av dig kommer att vara tillgängligt för andra medlemmar eller användare av Webbplatsen att läsa.

4.4 Information tillgänglig utomlands

(a) Den profilinformation du har tillhandahållit oss kommer att vara offentligt synlig på din profil, oberoende av betraktarens plats. Genom att skapa en profil godtar du att utländska användare kommer att kunna se din profil.
(b) För att lagra dina Personuppgifter använder sig Bolaget av servrar globalt, vilka kan vara belägna i ett annat land än det land du är bosatt i.
(c) För att utföra bakgrunds- och brottsregisterkontroller av enskilda personer anlitar Bolaget entreprenörer globalt, vilka kan vara stationerade i ett annat land än det land du är bosatt i.
(d) För att kunna erbjuda kundsupport, utföra uppgifter i back office, bedriva bedrägeribekämpning eller tillhandahålla dig tjänster, kan vi behöva tillåta våra anställda eller leverantörer (vilka kan vara placerade, eller vars resurser kan vara placerade, i ett annat land än ditt hemvistland) att få tillgång till din Profilinformation.

(e) Du samtycker uttryckligen till överföring och lagring av Personuppgifter till våra medlemmar, anställda och tredje parter enligt vad som avses i avsnitt 4.4(a) till 4.4(d) av dessa Villkor samt i vår Integritetspolicy, där sådana medlemmar, anställda, medlemmar i Dating Group (vilken Cupid Media utgör en del av) samt tredje part ligger i andra länder än det land du är bosatt i, med full kunskap och uppskattning om de risker som kan vara förknippade med sådana överföringar och lagring, särskilt i de fall sådana länder inte har samma eller liknande skyddsnivå som det land som du är bosatt i. Samtliga överföringar kommer att underlättas av Cupid Media i enlighet med villkoren av vår Integritetspolicy. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller protestera mot vår användning av dina Personuppgifter, i enlighet med de processer som anges i vår Integritetspolicy.

4.5 Överförd upphovsrätt

Du godkänner att all upphovsrätt bestående av material eller information som du lämnat till Bolaget, har tilldelats Bolaget för användning inom ramen för dessa Användarvillkor. Du kommer inte att skicka in, överföra eller på annat sätt tillhandahålla material eller information där upphovsrätten ägs av en annan person eller enhet, och du garanterar att allt material och information som tillhandahålls är ditt originalverk och inte har sitt ursprung hos någon tredje part.

4.6 Legal tillgång

Du måste garantera att ditt tillträde till Webbplatsen och användningen av Tjänsten inte är olaglig eller förbjuden enligt lagar vilka tillämpas dig. Du är ensam ansvarig för lagligheten av dina handlingar enligt alla tillämpliga lagar.

4.7 Virusexponering

Du måste vidta dina egna försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den process som du använder för att komma åt Webbplatsen inte exponerar dig för risken för virus, skadlig datorkod eller andra former av störningar vilka kan skada ditt eget datorsystem. För att undvika missförstånd accepterar vi inte ansvar för någon störning eller skada på ditt eget datorsystem vilken uppstår i samband med din användning av Tjänsten, Webbplatsen eller någon länkad Webbplats.

4.8 Profilinnehåll

(a) Du är ensam ansvarig för innehållet i din profil, meddelanden, video och ljudinspelningar samt andra material som du kan ladda upp till Tjänsten eller överföra till andra medlemmar av Tjänsten.
(b) Du samtycker till att du, på din profil eller Webbplatsen, inte kommer ladda upp eller posta något innehåll som:

(i) är förolämpande, obscent, vanhelgande, kränkande, sexuellt orienterat, hotfullt, trakasserande, rasrelaterat kränkande, olämpligt eller i andra avseenden olämpligt enligt vårt omdöme; eller
(ii) avbildar, beskriver, identifierar eller hänvisar till någon annan person än dig själv.

4.9 Interaktion med medlemmar

Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra medlemmar av Tjänsten.

4.10 Negativa avtal

Du representerar, garanterar och avtalar att:

(a) du inte kommer att avslöja någon information som tillhandahålls dig via Tjänsten till någon som saknar tidigare tillstånd utställt av den person som försåg dig med denna;
(b) du kommer inte att använda Tjänsten för att engagera dig i någon form av trakasserier eller kränkande beteende, inklusive, men inte begränsat till, distributionen av sexuellt och/eller rasrelaterat kränkande, missbrukande, hotfullt, vulgärt, obscent, trakasserande, ärekränkande, förtalande, förolämpande eller anstötligt material av något slag eller något olovligt eller olagligt material, eller material som bryter mot eller kränker en annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och integritetsrättigheter;
(c) du kommer inte att använda Tjänsten för att delta i gruppsexuella aktivitet eller att bjuda in till kontakt i syftet att ha utomäktenskapliga träffar eller affärer, eller att uppmuntra till eller delta i prostitution eller annan verksamhet som kan vara olaglig i ditt hemvistland;
(d) du kommer inte att utge dig för att vara en annan person, förvränga din ålder, civilstånd eller placera information i din profil som är falsk eller vilseledande på något sätt;
(e) du kommer inte att skörda eller samla in e-postadresser, eller annan kontaktinformation, från andra användare av Tjänsten med elektroniska eller andra medel, eller använda tjänsterna för att skicka "spam", kedjebrev, skräppost, eller delta i någon oönskad massdistribution av e-post;
(f) du kommer inte använda Tjänsten eller Webbplatsen för obehöriga kommersiella ändamål;
(g) du kommer inte att begära eller försöka begära några pengar, bankkonton eller kreditkortsuppgifter eller annan konfidentiell ekonomisk information från någon medlem eller annan användare av Tjänsten eller Webbplatsen;
(h) du kommer inte att skicka pengar eller lämna ut ekonomisk information till någon person som du har kommunicerat med eller träffat via Webbplatsen. Bolaget kommer inte att vara ansvarigt för eventuella förluster (ekonomiska eller andra) som drabbar dig som ett resultat av sådant beteende. Du samtycker till att anmäla alla som försöker begära pengar eller erhålla ekonomisk information, genom att antingen kontakta kundsupport eller använda funktionen "anmäl missbruk" på medlemmens profil;
(i) du kommer inte att begära eller försöka få lösenord från andra medlemmar;
(j) du kommer inte använda Tjänsten för att distribuera, marknadsföra eller på annat sätt publicera material som innehåller någon begäran om pengar, reklam, varor eller tjänster;
(k) du kommer inte trakassera andra genom att fortsätta försöka kommunicera med någon som tydligt har bett dig att upphöra med all kommunikation;
(l) du kommer inte att posta eller överföra material som innehåller virus eller andra datorkoder, filer eller program, vilka är utformade för att begränsa eller förstöra funktionaliteten för programvara för datorer eller datorutrustning;
(m) du kommer inte att posta eller på något sätt överföra någon kontaktinformation, inklusive men inte begränsat till, e-postadresser, telefonnummer, postadresser, instant messenger -ID, användarnamn på Facebook, URL eller fullständiga namn via din offentligt publicerade information;
(n) du kommer inte använda icke-mänskliga eller automatiserade robotar för att logga in på Tjänsten;
(o) när du pratar med våra kundtjänstanställda på telefon eller kommunicerar med dem på något annat sätt, kommer du inte att vara smädlig, oanständig, vanhelgande, kränkande, sexuellt orienterad, hotfull, trakasserande eller rasistiskt kränkande ("Kränkande Beteende"). Du godkänner att om du deltar i Kränkande Beteende, vilket kommer att avgöras av oss, har vi rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap och du kommer inte att ha inte rätt till återbetalning av eventuella abonnemangsbetalningar som vi tagit emot av dig;
(p) du är över 18 år. Samtliga medlemmar på våra webbplatser måste vara över 18. Vårt bolag har nolltolerans för eventuella försök från någon medlem att delta i någon form av cybersex, sexuell kommunikation eller sexuell kontakt med någon som är minderårig. Vid anmälan om olaglig eller olämplig kommunikation med en minderårig, kan vi lämna över detaljer till lämpliga brottsbekämpande organ.

4.11 Notifikation om Upphovsrättsintrång

(a) Bolaget respekterar andras immateriella rättigheter. Om du stöter på innehåll som visas på Webbplatsen som du misstänker hör till dig eller en tredje part, och det innehållet visas upp på ett sätt som kränker eller verkar kränkande mot din upphovsrätt, eller annan immateriell rättighet tillhörande dig eller en tredje part, kan du skicka en anmälan genom att förse Bolaget med följande information:

(i) Dina kontaktuppgifter - inklusive adress, telefonnummer och e-postadress;
(ii) En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av upphovsrätten eller annan immateriell äganderätt;
(iii) En beskrivning av arbetet eller annan immateriell egendom som har eller misstänks ha överträtts;
(iv) Namnet på webbplatsen där det misstänkta intrångsmaterialet finns;
(v) En beskrivning av var det misstänkta intrångsmaterialet finns på Webbplatsen;
(vi) Ett uttalande från dig som:
(A) beskriver din goda tro om att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, fullmaktsinnehavaren eller lagen;
(B) görs under ed, att informationen i ditt meddelande är korrekt och tillhandahålls i god tro samt att du är upphovsrätts- eller immateriell ägare eller har rätt att agera å upphovsrätts- eller den immateriella ägarens vägnar.

Anmälan kan skickas till:
BBWCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien
E-post: copyright@BBWCupid

4.12 Användning av bilder

Utöver bestämmelserna i avsnitt 4.5, bekräftar och accepterar du genom att tillhandahålla fotografier, material, information eller innehåll till Bolaget, att Bolaget kan:

(a) reproducera, använda, kopiera, utföra, visa, distribuera och utnyttja materialet, informationen eller innehållet;
(b) förbereda derivata verk av, eller införliva i andra verk och andra medier, sådant material, information och innehåll; samt
(c) licensiera andra med samma rättigheter som beviljats Bolaget i avsnitt 4.12(a) och 4.12(b) ovan, och du godkänner alla sådana användningar, inklusive, men inte begränsat till, för reklam eller kommersiella syften. Du garanterar också att du har behörighet att bevilja det samtycke som avses i denna paragraf.

4.13 Postorderbrudar och giftermål

Den här Webbplatsen gör inte och skall inte på något sätt anses, stödja, införskaffa, marknadsföra eller tillhandahålla "äktenskapsförmedlande tjänster" för ”postorderbrudar” till sina användare. Du erkänner att den jurisdiktion där du bor kan förbjuda reklam för äktenskapsförmedlande tjänster eller till att uppmana personer till att delta i giftermål.

Om du bor i Filippinerna, Vitryssland eller någon sådan jurisdiktion, vilka förbjuder äktenskapsförmedlande tjänster för sina invånare, garanterar du härmed att du inte ämnar använda Tjänsten eller Webbplatsen för något syfte i som strider mot den lagstiftning som förbjuder äktenskapsförmedling. Du bekräftar härmed, och samtycker till, att det är ditt enskilda ansvar att se till att du inte bryter mot förbud gällande äktenskapsförmedling, samt härmed bekräfta och godkänna att tillförsäkran om straffrihet eller skadelöshet i avsnitt 17 tillämpas på din överträdelse mot lagstiftning som förbjuder äktenskapsförmedling.

4.14 Regionala begränsningar

Tjänsten på webbplatsen och/eller I mobilapplikationen kan inte användas
(i) av invånare i Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Belarus, Ryska federationen, territorier som ockuperas av Ryska federationen, eller något annat land som USA och/eller EU har belagt med embargo mot varor, eller
(ii) av någon som är upptagen i det amerikanska finansdepartementets förteckning över särskilt utpekade medborgare eller i det amerikanska handelsdepartementets förteckning över nekande åtgärder (Table of Deny Orders).
Genom att använda tjänsten på webbplatsen eller i mobilapplikationen försäkrar och garanterar du att du inte befinner dig i, står under kontroll av eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller på någon sådan lista.

5. Information

5.1 Informationsövervakning

Vi förbehåller oss rätten att övervaka alla profiler, meddelanden, chattar, snabbmeddelanden, videor och ljudinspelningar för att försäkra oss om att de överensstämmer med kraven i dessa Användarvillkor. För att säkerställa att vi tillhandahåller högsta servicenivå och den säkraste onlinemiljön för våra kunder, har vi engagerat en eller flera tredje parter för att tillhandahålla säkerhetsfunktioner online för våra kunder. Att tillhandahålla denna säkerhet kräver att viss icke-personlig information samlas in från din dator eller annan enhet som du använder för att ansluta till våra webbplatser. Du bekräftar och samtycker uttryckligen till vår insamling av vissa icke-personliga uppgifter, vilka endast används för att säkerställa en säker och trygg onlinemiljö för dig, oavsett om den samlas in direkt eller av tredje parts säkerhetsleverantörer. Trots att inga Personuppgifter samlas in, säkerställer vi att alla tredje parter som vi kontrakterar för säkerhetstjänster följer de högsta dataskydds- och sekretessnormerna.

5.2 Redigera Information

Trots att vi varken gör och kan inte granska alla meddelanden eller annat material som postas eller skickats av medlemmar av Tjänsten, och inte ansvarar för innehållet i dessa meddelanden eller detta material, förbehåller vi oss rätten, men är inte skyldiga till, att ta bort, flytta eller redigera meddelanden eller material (inklusive profiler, meddelanden, videor och ljudinspelningar) som vi, enligt vår bedömning anser bryter mot dessa Användarvillkor eller som vi annars finner oacceptabla.

5.3 Informationssäkerhet

Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara helt säker. Samtidigt som vi strävar efter att skydda sådan information, garanterar vi inte, och kan inte garantera, säkerheten för all information som du skickar till oss, eller som vi överför till andra behöriga tredje parter i enlighet med vår Integritetspolicy. Därmed bekräftar du uttryckligen att all information som du skickar till oss överförs på egen risk.

Du samtycker vidare uttryckligen till vår överföring av dina Personuppgifter till behöriga tredje parter, både inom och utanför den jurisdiktion där du är bosatt, med full kännedom om de risker som är förknippade med det, särskilt om sådana andra jurisdiktioner inte har samma eller liknande skyddsnivå som i ditt hemvistsland. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller protestera mot vår användning av dina Personuppgifter, i enlighet med de processer som anges i vår Integritetspolicy.

Trots ovanstående, när väl vi tar emot din överföring, vidtar vi skäliga åtgärder för att bevara säkerheten av sådan information.

6. Begränsad användning

Såvida vi inte skriftligen kommer överens om något annat, ges du åtkomst till Webbplatsen endast för ditt personliga bruk. Företag, grupper, organisationer och bolag är förbjudna att registrera sig som medlem. Du är behörig att skriva ut en kopia av informationen på Webbplatsen för personligt bruk, såvida inte utskrifter är uttryckligen förbjudna.

7. Direktmarknadsföring

Du accepterar uttryckligen och samtycker till att Bolaget får använda och lämna ut Personuppgifter som Bolaget samlar in om dig, för direktmarknadsföringsändamål. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller protestera mot vår användning av dina Personuppgifter, i enlighet med de processer som anges i vår Integritetspolicy.

8. Kommunikation

Bolaget förbehåller sig rätten att skicka elektronisk post till dig om ändringar eller tillägg till Tjänsten, eller om produkter och tjänster från Bolaget och dess anknutna bolag.

9. Annonsering

9.1 Eget ansvar

Ansvaret för innehållet av annonser (om sådana finns) på Webbplatsen (inklusive hyperlänkar till annonsörernas egna webbplatser) ligger uteslutande hos annonsörerna. Utplaceringen av sådana annonser utgör inte en rekommendation eller godkännande av annonsörens produkt eller tjänst av Bolaget. Varje annonsör är enskilt ansvarig för eventuella representationer som gjorts i samband med deras annonsering.

10. Immateriell äganderätt

Bolaget behåller alla rättigheter, titlar och intressen i Tjänsten och Webbplatsen samt motsvarande immateriella rättigheter, och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats.

10.1 Upphovsrätt

Upphovsrätt för Tjänsten och Webbplatsen (inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, ljudinspelningar och programvara) ägs eller licensieras av Bolaget. Annat än vad gäller, och med förbehåll för, de villkor som föreskrivs i Copyright Act 1968 (Cth ) och liknande lagstiftning vilken tillämpas på din plats, och med undantag för vad som uttryckligen godkänts i dessa Användarvillkor, tillåts du inte att i någon form eller på något sätt:

(a) anpassa, reproducera, lagra, distribuera, skriva ut, visa upp, utföra, publicera eller skapa derivata verk från någon del av Tjänsten eller Webbplatsen; eller
(b) kommersiell information, produkter eller Tjänster som erhålls från någon del av Tjänsten eller Webbplatsen;

utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

10.2 Varumärken

Med undantag för vad som annars anges, är allt arbete eller enheter som har symbolen ™ eller ® anslutna till ett registrerat varumärke. Om du använder något av de varumärken som ägs av Bolaget med hänvisning till våra aktiviteter, produkter eller tjänster måste du inkludera ett uttalande där du tillskriver varumärket till Bolaget. Du får inte använda våra varumärken:

(a) i, som helhet eller del av dina egna varumärken;
(b) i samband med aktiviteter, produkter eller tjänster som inte är våra;
(c) på ett sätt som kan vara förvirrande, vilseledande eller bedrägligt; eller
(d) på ett sätt som nedvärderar oss eller vår information, produkter eller tjänster (inklusive, men inte begränsat till, Tjänsten och Webbplatsen).

11. Länkade webbplatser

11.1 Tillhandahållna länkar endast för bekvämlighet

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). Dessa länkar är endast avsedda för bekvämlighet och får inte förbli aktuella eller underhållas. Vi är inte ansvariga för det innehåll eller den integritetspraxis som associeras med Länkade Webbplatser.

11.2 Inga godkännanden

Våra länkar med Länkade Webbplatser ska inte, av ägare eller operatörer av Länkade Webbplatser, tolkas som ett godkännande, samtycke eller rekommendation från Bolaget, inte heller den information, grafik, material, produkter eller tjänster som avses eller finns på Länkade Webbplatser, såvida inte, och i den utsträckning som inget annat anger motsatsen. Vi rekommenderar att du läser Användarvillkoren och Integritetspolicyn hos en Länkad Webbplats innan du använder den.

12. Integritetspolicy

Vi åtar oss att följa villkoren av vår Integritetspolicy, vilken finns på Webbplatsen och som vi kan ändra från tid till annan för att följa gällande lagar och vår verksamhet.

Du samtycker uttryckligen till vår insamling, bearbetning och användning av dina Personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller protestera mot vår användning av dina Personuppgifter, i enlighet med de processer som anges i vår Integritetspolicy.

Vi säljer inte Personuppgifter till tredje part eller tillhandahåller Personuppgifter till tredje parter för något affärsändamål (såvida inte det specifika affärsändamålet har hänvisats till i vår Integritetspolicy). Vi tillhandahåller dina Personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer under de omständigheter som anges i vår Integritetspolicy samt till andra medlemmar av Dating Group, vilka erbjuder dejtingtjänster vid de tidpunkter och på det sätt som anges i vår Integritetspolicy

13. Försäljning av Webbplats eller Tjänster

Du godkänner och samtycker uttryckligen till att om Bolaget säljer Webbplatsen, Tjänsterna eller dess verksamhet (eller någon del därav), eller om det sker en förändring av kontrollen över Bolaget, kan Bolaget lämna ut, tilldela eller på annat sätt överföra Personuppgifter, Känsliga Personuppgifter samt annan information som du överför till Webbplatsen eller Tjänsterna (inklusive fotografier och din offentliga profil) till köparen eller den nya kontrollenheten eller individen, i syfte att förse dig med Tjänsterna och Direktmarknadsföring.

Du bekräftar, och samtycker uttryckligen till, att den nya köparen, den nya kontrollenheten eller individen kan vara placerad i ett annat land än det du är bosatt i, och du samtycker till överföring av Personuppgifter till andra länder än det land du är bosatt i.

14. Ansvarsbegränsning och Friskrivningar

14.1 Konsumenträttigheter enligt australisk konsumenträtt

För individer i den australiska jurisdiktionen har du en rad rättigheter och lösningar enligt australisk konsumentlagstiftning (ACL).

14.2 Garantier för varor och tjänster för personlig användning, hushållsbruk eller konsumtion

I den australiska jurisdiktionen, där vi levererar varor eller tjänster av det slag som vanligtvis används för privat, hushålls- eller hushållskonsumtion, är konsumentgarantierna från ACL inte begränsade eller uteslutna på något sätt

14.3 Garantier för varor och tjänster som inte används för privat, hushålls- eller hushållskonsumtion

I den australiska jurisdiktionen, där vi levererar varor eller tjänster av det slag som inte används för privat, hushålls- eller hushållskonsumtion men som inte kostar mer än AU$40,000, är konsumentgarantierna är begränsade till:

(a) i fråga om varor:

(i) ersättning av varorna eller tillhandahållandet av likvärdiga varor;
(ii) reparation av sådana varor;
(iii) betalning för ersättningen av sådana varor eller förvärvet av likvärdiga varor; eller
(iv) betalning av kostnaden för att få varorna reparerade; och

(b) I fråga om tjänster:

(i) tillhandahållandet av tjänsten återigen; eller
(ii) betalning av kostnaden för att åter tillhandahålla tjänsten.

14.4 Inga garantier beträffande noggrannhet

Med förbehåll för avsnitt 14.2 och 14.3 lämnar vi inga garantier om att materialet eller informationen som tillhandahålls via Tjänsten eller på Webbplatsen (inklusive medlemsprofil, råd, åsikt, uttalande eller annan information som visas, uppladdad eller distribuerad av Bolaget, någon medlem, någon annan person eller enhet) är tillförlitlig, exakt eller komplett, eller att din tillgång till Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara oavbruten, läglig eller säker. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som uppstår på grund av åtgärder som vidtas eller har åberopats av dig på information eller material som tillhandahålls via Tjänsten eller på Webbplatsen. Du bör göra egna förfrågningar innan du agerar eller litar på någon information eller material som visas på Webbplatsen. Du bekräftar att tillit till sådant material eller information ska ske på egen risk.

14.5 Inga garantier beträffande tillgänglighet

Med förbehåll för avsnitt 14.2 och 14.3 garanterar vi inte att Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten distribueras på en "som den är" basis. Det kan förekomma förseningar, försummelser och avbrott i tillgängligheten av Tjänsten eller Webbplatsen. Om det tillåts enligt lag, erkänner du att tjänsten (och tillgängligheten på Webbplatsen) tillhandahålls utan några garantier av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet gällande ett visst ändamål.

14.6 Implicerade garantier uteslutna

I den utsträckning som lagen så medger, och med förbehåll för avsnitt 14.2 och 14.3, undantas härmed alla villkor eller garantier som annars skulle vara underförstådda med dessa Användarvillkor. I den utsträckning lagstiftning innebär något villkor eller en garanti, och att lagstiftningen förbjuder oss från att utesluta eller ändra tillämpningen av, eller vårt ansvar enligt, något sådant villkor eller garanti, kommer detta villkor eller garanti att anses inkluderat men vårt ansvar kommer att begränsas till brott mot det villkoret eller garantin av ett eller flera av följande:

(a) om överträdelsen avser varor:

(i) ersättning av varorna eller tillhandahållandet av likvärdiga varor;
(ii) reparation av sådana varor;
(iii) betalning för ersättningen av sådana varor eller förvärvet av likvärdiga varor; eller
(iv) betalning av kostnaden för att få varorna reparerade; och

(b) om överträdelsen avser Tjänster:

(i) tillhandahållandet av Tjänsten återigen; eller
(ii) betalning av kostnaden för att åter tillhandahålla tjänsterna.

14.7 Inget ansvar för förlust

Vi accepterar inte ansvar för förlust eller skada, oavsett orsak (inklusive genom vårdslöshet), som du direkt eller indirekt kan lida i samband med din användning av Tjänsten, Webbplatsen eller eventuella Länkade webbplatser, och vi accepterar inte heller något ansvar för förlust som härrör från din användning av, eller tillit till, information som finns i eller nås via Tjänsten eller Webbplatsen. För att undvika missförstånd och utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående:

(a) accepterar Bolaget inget ansvar eller skadeståndsskyldighet för några direkta, indirekta, preliminära, oavsiktliga, speciella eller följdskador som uppstår på grund av, eller på något sätt i samband med, din användning av Tjänsten eller Webbplatsen, eller med förseningar eller oförmåga att använda Tjänsten eller Webbplatsen, eller för någon information, produkter och andra tjänster som erhållits via Tjänsten eller Webbplatsen, eller som på annat sätt uppstår ur användningen av Webbplatsen, vare sig om det är baserat på kontrakt, försumlighet eller annan åtalbar handling, strikt ansvar eller övrigt, även om Bolaget har informerats om sådana skador;
(b) accepterar Bolaget varken ansvar eller skadeståndsskyldighet för information eller material som du överför till Tjänsten eller Webbplatsen, vi accepterar inte heller något ansvar för användning eller missbruk av information eller material som du överför till Tjänsten eller Webbplatsen, utfört av andra medlemmar eller användare;
(c) accepterar Bolaget inget ansvar eller skadeståndsskyldighet för uppförandet av någon medlem eller annan användare av Tjänsten, inklusive, utan begränsning, beteende som åsamkar fysisk skada på någon person.

15. Specifika varningar gällande nätdejting

15.1 Risker

Du bekräftar att det finns risker som är inblandade i nätdejting, inklusive, men utan begränsning till, att oavsiktligt hantera minderåriga eller personer som verkar under falsk företeelse eller för brottsligt syfte. Du samtycker till att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid kommunikation eller möte med andra användare, särskilt om du bestämmer dig för att träffas i person. Dessutom godkänner du att du läst våra säkerhetstips om nätdejting innan du använder tjänsten.

15.2 Inga garantier avseende medlemsidentitet

Du erkänner att användarautentisering på internet är extremt svårt. Bolaget varken kan, eller har möjlighet att garantera, att varje medlem eller användare av Tjänsten är den som hen utger sig för att vara. Vidare kan företaget inte garantera att medlemsprofilerna är tillförlitliga, korrekta eller fullständiga. Följaktligen måste du vara försiktig när du hanterar andra medlemmar eller användare av Tjänsten eller Webbplatsen.

16. Uppsägning

16.1 Gällande medlemsavtal

Detta Avtal kommer förbli giltigt och i kraft under den tid du är medlem i Tjänsten eller medan du använder Webbplatsen i övrigt.

16.2 Uppsägning av medlemskap av dig

Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst, av vilken anledning som helst, vilket verkställs omedelbart efter mottagandet av ditt skriftliga meddelande om uppsägning. Meddelandet om uppsägning kan levereras till adressen som anges i avsnittet för Kontakta på Webbplatsen, kan mailas till den e-postadress som anges i avsnittet för Kontakta Oss på Webbplatsen eller kan ske genom att klicka på länken Stäng Av Medlemskap under medlemsavsnittet på Webbplatsen. Du har inte rätt till återbetalning av dina medlemsavgifter till följd av uppsägningen av ditt medlemskap.

16.3 Särskild uppsägningsrätt för vissa amerikanska invånare

Om du är bosatt i Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa, Kalifornien, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin, vid tidpunkten då du påbörjar din prenumeration, gäller följande bestämmelse för dig:

(a) Du kan, när som helst, säga upp detta Avtal, utan straff eller skyldighet, inom tre (3) arbetsdagar efter att du påbörjat en prenumeration av en betaltjänster (Ångerrättsperioden). För att avbryta detta avtal måste du skicka oss ett undertecknat och daterat meddelande i ett registrerat eller certifierat brev, i vilket du fastställer att du avbryter detta avtal. Meddelandet ska skickas till: BBWCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien. Om du skickar eller levererar meddelandet om att avbryta din prenumeration inom Ångerrättsperioden, återbetalar Bolaget, eventuella betalningar som du har gjort, vilka omfattas av denna bestämmelse, inom den föreskrivna tidsperioden.

Om du är bosatt i Illinois, New York eller Ohio vid tidpunkten då du påbörjar din prenumeration gäller följande bestämmelse för dig:

(b) I händelse av att du avlider före slutet av din prenumerationsperiod har ditt dödsbo rätt till återbetalning av den del för vilken du betalat för din prenumeration vilken kan fördelas till perioden efter din död. I händelse av att du blir allvarligt funktionshindrad (och inte kan använda Webbplatsen) före slutet av din prenumerationsperiod, har du rätt till återbetalning av den del för vilken du betalat för din prenumeration vilken kan fördelas till perioden efter ditt funktionshinder, genom att meddela Bolaget på följande adress: BBWCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien.

16.4 Uppsägning av din åtkomst till Tjänsten

Vi kan, när som helst, och enligt vår egen bedömning, blockera, avsluta eller tillfälligt avbryta din åtkomst till hela eller delar av Tjänsten, med eller utan förvarning, av vilken anledning som helst, inklusive, men utan begränsning till, något bedrägligt, kränkande eller på annat sätt olaglig verksamhet, eller det som annars kan påverka andras njutning av Tjänsten.

16.5 Uppsägning av medlemskap av oss

Vi kan när som helst säga upp ditt medlemskap och din tillgång till Tjänsten om vi anser (enligt vår egen bedömning) att du har överträtt denna Avtal. Meddelande om uppsägning kommer att levereras till den sista e-postadressen du försett oss med. Eventuella förskottsavgifter som är relevanta för perioden efter uppsägning kommer att återbetalas till dig efter avdrag för eventuella kostnader eller förluster som Bolaget lidit i samband med ditt medlemskap.

16.6 Deaktivering för icke-användning

Vi kan komma att deaktivera ditt konto om du inte har använt Tjänsten under en period på 6 månader, förutsatt att du inte har ett aktivt betalabonnemang.

16.7 Uppsägning enligt Förordningar 2013 om Konsumentavtal (information, upphävande och tilläggsavgifter)

Detta avsnitt gäller endast om du är en "konsument" enligt definitionen i Förordningen 2013 om Konsumentavtal (Information, Upphävande och Tilläggsavgifter) ("Förordningarna"), är bosatt i Storbritannien och inte har börjat använda tjänsten. I den händelse att Förordningarna tillämpas på dessa Användarvillkor kan du säga upp ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar efter att du registrerat dig som medlem av Tjänsten genom att skriftligen lämna meddelande. Om du har börjat använda vår tjänst inom de fjorton (14) dagars ångerrättsperiod, vilken du är berättigad till i enlighet med Konsumentavtalen 2013 (Information, Upphävande och Tilläggsavgifter), kommer du att anses att ha begärt att vi tillhandahåller tjänsten. I den händelse att du har begärt att vi tillhandahåller tjänsten, kommer du bli betalningsskyldig för värdet av tjänsten fram till den tidpunkt som du avbryter tjänsten.

(a) Du kommer att erhålla återbetalning av eventuella avgifter som du betalat, inom 14 dagar efter mottagandet av uppsägningen, förutsatt att du inte har börjat använda Tjänsten. Din rätt till återbetalning är inte giltig när du har börjat använda Tjänsten genom att göra något av följande:

(i) Skicka meddelanden till medlemmar;
(ii) Läsa mottagna meddelanden från medlemmar;
(iii) Skicka notiser om visat intresse till medlemmar.

16.8 Uppsägning enligt direktivet om konsumenträttigheter 2011/83/EU (CRD)

Det här avsnittet gäller dig endast om du är en "Konsument" enligt definitionen i Konsumenträttighetsdirektivet 2011/83/EU ("förordningarna") och bosatt inom Europeiska unionen och inte ännu har börjat använda tjänsten. I händelse av att Förordningarna gäller för dessa Användarvillkor, kan du säga upp ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar efter att du registrerat dig som medlem av Tjänsten genom att lämna ett skriftligt meddelande. Du kan använda Tjänsten direkt efter att du registrerat dig som medlem.

(a) Om du har börjat använda vår tjänst inom den fjorton (14) dagars uppsägningsperiod som du tillhandahålls i enlighet med Konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU, kommer du att anses ha bett att vi tillhandahåller tjänsten. I händelse av att du har begärt att vi tillhandahåller tjänsten kommer du att behöva betala för värdet av tjänsten fram till den tidpunkt då du avbryter tjänsten. Du kommer att anses ha börjat använda tjänsten genom att göra något av följande:

(i) Skicka meddelanden till medlemmar;
(ii) Läsa mottagna meddelanden från medlemmar;
(iii) Skicka lajks till medlemmar.

(b) Om du inte har börjat använda vår tjänst inom den fjorton (14) dagars uppsägningsperiod som du tillhandahålls i enlighet med Konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU, kommer du att erhålla en återbetalning av alla avgifter du har betalat inom 14 dagar efter att vi mottagit din skriftliga uppsägning.

17. Skadestånd

I den utsträckning som tillåts enligt lag accepterar du att skydda, försvara och hålla Bolaget, dess dotterbolag, närstående organ, aktieägare, tjänstemän, anställda, agenter och representanter skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, skatt (inklusive Moms), ansvar och/eller kostnader (inklusive full ersättning av juridiska kostnader) som kan uppkomma av Bolaget, dess dotterbolag, anknutna organ, aktieägare, tjänstemän, anställda, agenter och företrädare, vilka härrör från eller i samband med:

(a) eventuella brott mot dessa villkor;
(b) all obehörig användning av webbplatsen som kan kopplas eller associeras till dig;
(c) lagöverträdelser som begås av dig; samt
(d) agerande eller försummelse av dig i samband med Webbplatsen.

Du samtycker till att samarbeta fullt ut i försvaret av eventuella Anspråk. Vi förbehåller oss rätten (men är inte skyldiga till) att anta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning av dig, förutsatt att du är ansvarig för något sådant Anspråk.

18. Allmänt

18.1 Bristande efterlevnad

Bolaget accepterar inget ansvar för eventuella underlåtenhet att följa dessa Användarvillkor, där ett sådant fel beror på omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

18.2 Inga Undantag

Om vi vid något tillfälle frånsäger oss rättigheter som är tillgängliga för oss enligt dessa Användarvillkor, betyder det inte att dessa rättigheter automatiskt kommer att upphävas vid något annat tillfälle.

18.3 Särskiljbarhet

Om något i dessa Användarvillkor anses vara ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt av någon anledning, ska de återstående Användarvillkoren fortsätta i full kraft.

18.4 Avtalsspråk

Språket i detta Avtal är engelska. I händelse av att Bolaget har tillhandahållit en översättning av den engelska versionen av detta Avtal, godkänner du att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska versionen av detta avtal och en översättning, kommer den engelska versionen att ha företräde.

18.5 Variation

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. Förändringar träder i kraft omedelbart efter notifikationen på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter en sådan notifikation kommer att innebära ett samtycke av dig till att bindas av dessa förändrade Användarvillkor.

18.6 Tilldelning

Du får inte tilldela någon av dina rättigheter enligt detta Avtal eller avseende Tjänsten eller Webbplatsen till någon tredje part. Enligt detta avtal har Bolaget rätt att överlåta några eller samtliga av sina rättigheter och skyldigheter gällande Tjänsten till tredje part. Vid valet av Bolaget, skall Bolaget, i händelse av att Bolagets förpliktelser enligt detta Avtal antas av tredje part, befrias från allt ansvar enligt detta Avtal.

18.7 Förhållande

Du samtycker till att det inte finns något samarbete, partnerskap, anställning eller fullmaktsförhållande mellan dig och Bolaget som ett resultat av detta Avtal eller din användning av Tjänsten eller Webbplatsen.

18.8 Gällande lag

(a) Användare som är bosatta i en nation inom Europeiska unionen samtycker till att detta Avtal regleras av gällande lagar i England och Wales och samtycker till att underkasta sig domstolens exklusiva behörighet i England och Wales.
(b) Användare som är bosatta i en nation utanför Europeiska unionen är överens om att detta Avtal regleras av gällande lagar i Queensland, Australien och är överens om att underkasta sig domstolens exklusiva behörighet i den jurisdiktionen.

19. Definitioner

I dessa Användarvillkor, har följande uttryck motsvarande innebörd:

"Anspråk" refererar till att, i relation till en person, ett påstående, efterfrågan, åtgärd, mål, skada, förstörelse, förlust, kostnad, ansvar, åtgärd, förfarande, rätt till handling, krav på kompensation, ersättning eller ansvar som uppkommit av eller skall göras eller krävas av eller mot personen, oavsett hur de uppstår och vare sig specificerad eller ospecificerad, omedelbar, framtida eller oviss;

"Kommersialisera" refererar till att utnyttja, marknadsföra, främja, utveckla, integrera, forskare, sälja och bedriva någon annan verksamhet för belöning eller vinst;

"Bolaget" står för Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), ett bolag registrerat i New South Wales, Australien, och ska även inkludera alla närstående juridiska personer eller associerade företag (enligt definitionen i Corporations Act 2001 (Cth)) till Cupid Media Pty Ltd

"EU" refererar till den politiska och ekonomiska unionen av medlemsstater som är belägna i Europa, känt som Europeiska unionen;

"EU-land" Refererar till ett land som är en nuvarande medlem och part i EU:s fördrag och innefattar, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.;

"Personuppgifter" innefattar all information som hänvisar till en identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;

"Betaltjänster" refererar till de faciliteter och Tjänster som görs tillgängliga för avgiftsbetalande medlemmar på Webbplatsen vilka innehar ett giltigt abonnemang;

"Integritetspolicy" innebär Bolagets Integritetspolicy vilken finns tillgänglig på Webbplatsen;

"Tjänst" refererar till de faciliteter som görs tillgängliga för medlemmar via Webbplatsen;

"Känsliga Personuppgifter" refererar till Personuppgifter vilka avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, ditt brottsregister, genetiska samt biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter angående hälsa eller uppgifter angående ditt sexualliv eller sexuella läggning;

"Webbplats" refererar till den här webbplatsen, vilken ägs och drivs av Bolaget;

"Användarvillkor" refererar till dessa Användarvillkor som Bolaget allt emellanåt kan justera, vilka utgör avtalet mellan dig och Bolaget;

"Vi", "Oss" och "Vår" refererar samtliga till Bolaget.